Projekt Luftsolvärme  
 
Fakta om "projekthuset"
Projektbeskrivning
Tillverkning Luftsolfångarna
 
 
 
 
 
 
Projekt Luftsolvärme till huset

Syftet och målen med mitt projekt - "luftsolanläggning till huset" är följande:

- Ta vara på solens gratisenergi och spara några kronor i    uppvärmningskostnader!
- Förbättra/utöka ventilationen i huset för att försöka få ner Radonhalten!  
- Att få ett "friskare" inomhusklimat som solvärmd luft ger!
- Att få fakta/data om hur en större luftsolanläggning fungerar i praktiken.
- Förbättra/utveckla min egen konstruktion av luftsolfångare!
- "Forska" och undersöka följande: Värma/ladda en acktank med en    luft/vattenväxlare och få möjligheten att förvärma varmvatten samt ev "Växla"    tillbaka det varma vattnet till luft/vattenväxlaren som då "ändras" till    vatten/luftväxlare.
- Visa andra att Luftsolvärme kan vara ett alternativ till "vanliga"   Solanläggningar!

Nu är det som alla förstår ganska mycket jobb och planerande innan allt är någorlunda klart, och jag har tänkt mig följande turordning på dom olika delarna i projektet:

1. Installera alla rör/ventiler för luftvärmen runt om i huset.
2. Bygga luftsolfångarna, 4+1.
3. Montera Luftsolfångarna 4st och fläkten.
4. Installera styrningen.
5. Justera in luftflöden.
6. Utprovning av anläggningen.
7. Bygga luft/vattenväxlaren.
8. Montera "växlaren" i systemet samt tillhörande Acktank/pump.
9. Utprovning av luft/vattenväxlaren.

När allt är klart har jag ingen aning om och det finns faktisk lite annat man
vill göra på sin fritid också! Bla. RC-Segelflyg, så vi får helt enkelt ta en del i taget.