Luftsolvärme i praktiken - 29 oktober 2006  
En 1.8kvm Luftsolfångare i praktiken! Här visar jag lite siffror på hur en luftsolfångare funkar en vanlig höstdag.

Vid mättillfället var "solvinkeln" inte optimal och inte heller klarblått, samt en del kondens på luftsolfångaren. Detta betyder att dom förhållandevis bra värdena skulle blivit ännu bättre vid optimala förhållanden! Men samtidigt visar detta att en Luftsolfångare ger bra ifrån sig trots allt!

Man ser på bilderna att luftfuktigheten i uteluften låg på 69%, tempen var 4.6 grader och att luften från luftsolfångaren höll ca 27% RF och 27 grader in i rummet. En klar förbättring av "RF" och en temphöjning på ca 22 grader vilket är helt OK med tanke på "förhållandena"

Någon kanske tycker att 27 grader in inte är så "märkvärdigt" men man ska tänka på att i mitt fall som har FLVP som "suger in luft" så är 27gradig luft som inte behöver värmas upp mycket bättre än 5 gradig luft som måste värmas upp! - Energibesparing!

 

Mätning av Luftfuktighet och utetemp precis vid luftintaget på Luftsolfångaren.
Vid mättillfället var det ganska mycket kondens på Luftsolfångaren = Mindre effekt! Här är resultatet på luften in i rummet. Alltså den torkade och uppvärmda luften från Luftsolfångaren