Beskrivning av projekt Luftsolvärme  
Bilden visar mina grundtankar med Luftsolvärmesystemet. Det kommer snart en mer detaljerad beskrivning.